TẦM NHÌN

Nhiệm vụ của công ty

Xây dựng các công trình giao thông, Quản lý duy tu và sửa chữa cầu đường bộ

Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Xây dựng hạ tầng khu dân cư

Đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, Kinh doanh nhà

Khai thác, chế biến đá xây dựng, Mua bán vật liệu xây dựng

Sản xuất, cung cấp Bê tông nhựa nóng và các cấu kiện bê tông đúc sẵn cho các công trình xây dựng

kHÁCH HÀNG HÀI LÒNG

SỐ DỰ ÁN ĐÃ HOÀN TẤT

CÁC DỰ ÁN SẮP TỚI

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

TIN TỨC

ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG

BQL Dự án
Thành phố Biên Hòa

BQL Dự án
Huyện Định Quán

BQL Dự án
Huyện Long Thành

BQL Dự án
Huyện Trảng Bom

BQL Dự án
Huyện Thống Nhất

BQL Dự án
Huyện Vĩnh Cửu

BQL Dự án
huyện Nhơn Trạch

BQL Dự án
Huyện Tân Phú