Tuyển dụng

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH

Nhân viên Kinh Doanh Kênh B2B, B2C chăm sóc khách hàng hiện tại Lập kế hoạch và tìm kiếm khách hàng mới Tạo và duy trì mối quan hệ với khách hàng...

12-06-2023