SẢN PHẨM
ĐÁ

Từ lâu, con người đã biết sử dụng đá như một loại nguyên vật liệu trong việc xây dựng thành các công trình kiên cố. Hiện nay, nhờ có khoa học công nghệ phát triển đá là một trong những nguyên vật liệu không thể thiếu cho việc xây dựng một công trình và gọi là đá xây dựng.

Đá xây dưng được chia làm nhiều loại khác nhau theo tính chất, đặc điểm riêng. Có thể phân ra làm 2 loại đá tự nhiên và đá nhân tạo.

Vậy chúng ta có thể hiểu, “đá xây dưng” là nhưng loại đá được sử dụng hay có thể dựng dụng vào cá công trình xây dưng với các mục đích khác nhau và bằng cách này hay cách khác. Nhờ có khoa học kỹ thuật, đá được khai thác và chế biến thành các loại đá xây dựng khác nhau để phục vụ nhu cầu xây dựng.
BÁO GIÁ
CHỨNG NHẬN
CATALOGUE

ĐÁ MI BỤI

0 x 0.5 cm

Đá mi sàng

0.5 x 0.9 cm

Đá xây dựng

0 x 4 cm

Đá xây dựng

1 x 2 cm

Đá xây dựng

4 x 6 cm

ĐÁ MI BỤI

Đá mi sàng

Đá xây dựng

Đá xây dựng

Đá xây dựng