Về chúng tôi

VỀ CHÚNG TÔI

Công ty Công ty cổ phần công trình giao thông Đồng Nai tiền thân là Công ty Thi Công Cầu Đường, được thành lập năm 1977 đến nay vừa tròn 40 năm.

Tháng 4/1986 công ty lấy lên gọi là Công ty Cầu Đường trên cơ sở sát nhập ba đơn vị là Công ty Thi công Cầu đường, Công ty Khai thác Vật liệu và Xí nghiệp Khai thác đá Núi Le.

Tháng 12/1992, thực hiện đổi mới doanh nghiệp theo quyết định số 388/HĐBT của hội đồng Bộ Trưởng, nay là Chính Phủ, công ty lại được Bộ GTVT ra quyết định thành lập lại doanh nghiệp và đổi tên Công ty thành Công ty Công trình Giao thông Vận tải Đồng Nai.

Tháng 12/2005 Thực hiện Cổ phần hóa các doanh nghiệp, Công ty được đổi tên thành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, tên gọi này được giữ vững cho đến ngày hôm nay.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Xây dựng các công trình giao thông

Xây dựng các công trình giao thông, quản lý duy tu và sửa chữa cầu đường bộ.

Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, xây dựng hạ tầng khu dân cư.

Đầu tư kinh doanh

Đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, kinh doanh nhà.

Khảo sát, thiết kế & dự toán

Khảo sát, thiết kế, lập tổng dự toán, dự toán các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp.

khai thác & chế biến

Khai thác, chế biến đá xây dựng, mua bán vật liệu xây dựng.

sản xuất & cung cấp

Sản xuất, cung cấp bê tông nhựa nóng và các cấu kiện bê tông đúc sẵn cho các công trình xây dựng.