TUYỂN NHÂN VIÊN LÁI XE LU

TUYỂN NHÂN VIÊN LÁI XE LU

Giới tính: Nam

Tuổi: Trên 30

Yêu cầu kinh nghiệm 1 năm, nộp hồ sơ tại phòng hành chính nhân sự

Hồ sơ yêu cầu sao y công chứng