XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Xây dựng các công trình giao thông, quản lý duy tu và sửa chữa cầu đường bộ.

SẢN XUẤT & KINH DOANH BÊ TÔNG NHỰA NÓNG

Sản xuất, cung cấp bê tông nhựa nóng và các cấu kiện bê tông đúc sẵn cho các công trình xây dựng.

ĐẦU TƯ KINH DOANH

Đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, kinh doanh nhà.

KHAI THÁC & CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

Khai thác, chế biến cát, đá xây dựng, mua bán vật liệu xây dựng.

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, xây dựng hạ tầng khu dân cư.