Mỏ Đá Tân Cang 4

Mỏ Đá Tân Cang 4

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai (DGT) bắt đầu tiếp cận hoạt động khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng và kinh doanh các sản phẩm từ đá kể từ tháng 04/1986.

Brochure_7-trang-1,4-32

Leave a Comment