PRODUCING
AND SUPPLYING
HOT ASPHALT
CONCRETE

Producing and supplying hot asphalt concrete and precast concrete components for construction works.
Đang thi công

Dự án Quốc lộ 19

View details
Đang thi công

Thi công san lấp mặt bằng thuộc dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp – Venezia Beach

View details
Đang thi công

Lễ khởi công xây dựng hạ tầng KCN Tuy Phong 150 hecta

View details
Đang thi công

Dự án Quốc lộ 19

View details
Đang thi công

Thi công san lấp mặt bằng thuộc dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp – Venezia Beach

View details
Đang thi công

Lễ khởi công xây dựng hạ tầng KCN Tuy Phong 150 hecta

View details

IMAGE GALLERY

CERTIFICATE
&
chứng CHỈ

Với triết lý “Chắc chắn cho tương lai”, chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững cho chính Công ty, cho khách hàng và cộng đồng.
2018

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

2010

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

2018

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG