Nhánh 1 – Tuyến Đường Cộ – Cây Xoài

Nhánh 1 – Tuyến Đường Cộ – Cây Xoài

Địa điểm xây dựng: Xã Tân An, Vĩnh Tân – Huyện Vĩnh Cửu – Tỉnh Đồng Nai.

– Đường giao thông cấp IV.
– Chiều rộng nền đường 9m và 12m, cấp phối sỏi đỏ dày 30cm.
– Chiều rộng mặt đường 7m, đá dăm dày 30cm, BTN dày 9cm.
– Hệ thống thoát nước mương, cống.
– An toàn và tổ chức giao thông.