Đường nội bộ

Đường nội bộ

Đường nội bộ rộng 25m và 15m – IDC Tân Cảng Long Bình.

Địa điểm xây dựng: Tp.Biên Hòa – tỉnh Đồng Nai.

– Công trình đường giao thông cấp III
– Chiều rộng mặt đường 15m và 25m, đá cấp phối 0x4 dày 27cm, đá 4×6 chèn đá dăm dày 25cm, BTNN dày 8cm
– Thoát nước nội bộ.