Đường Ấp 6+8

Đường Ấp 6+8

Đường Ấp 6+8 xã Thanh Sơn- Huyện Định Quán – Tỉnh Đồng Nai.

Địa điểm xây dựng: Xã Thanh Sơn – Huyện Định Quán – Tỉnh Đồng Nai.

– Đường giao thông nông thôn, cấp A
– Chiều rộng nền đường 7m, móng cấp phối đá dăm dày 15cm
– Chiều rộng mặt đường 4m, mặt đường BTXM đá 1×2 M250 dày 20cm
– Hệ thống thoát nước ( cống, mương xây đá hộc, gia cố mái ta luy)
– An toàn giao thông.