CẢI TẠO NÂNG CẤP ĐƯỜNG CHC – ĐƯỜNG LĂN CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT

CẢI TẠO NÂNG CẤP ĐƯỜNG CHC – ĐƯỜNG LĂN CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT

Một số hình ảnh về dự án mới của công ty chúng tôi đảm nhận.