CẢI TẠO NÂNG CẤP ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH SÂN BAY QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT

CẢI TẠO NÂNG CẤP ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH SÂN BAY QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT

Một số hình ảnh về dự án mới của công ty chúng tôi đảm nhận.