17 Tháng 01 Năm 2022

Lễ khởi công xây dựng hạ tầng KCN Tuy Phong 150 hecta