01 Tháng 12 Năm 2016

GIA CỐ LẠI BỜ KÈ CẦU XÓM MAI

Công trình xây dựng kè bêtông nằm trong dự án xây dựng cầu Xóm Mai bắc qua suối Săn Máu, tổng kinh phí dự án là 9 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Trong đó, chi phí cho việc xây dựng kè gia cố hai bên suối dưới 1 tỉ đồng. Phần móng kè bêtông được gia cố bằng cừ tràm rồi đổ bêtông lên trên.