29 Tháng 11 Năm 2017

DGT khởi công tuyến đường lộ Cây Xoài

Công trình: nhánh 1, tuyến Đường Cộ – Cây Xoài, xã Tân An , xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
“thực hiện chương trình nông thôn mới”