TIN TỨC

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH CỦA CÔNG TY

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty Công Ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông Đồng Nai – Xây dựng công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi, hạ tầng khu dân cư. – Quản lý duy tu và sửa chữa cầu đường. – Khảo sát, thiết kế, lập tổng dự toán, dự toán các công trình...